OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že je starší 18ti let, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s reklamačním řádem.

Objednávky nebudou doručeny nezletilým osobám!


Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uzavření kupní smlouvy. Objednávka odeslaná kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).
Storno objednávky ze strany prodávajícíhoProdávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává,pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.V případě, že některá ze situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.
Storno objednávky ze strany kupujícího (před expedicí zboží)Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.
Platnost cen. Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, má dodavatel právo objednávku stornovat.
Převzetí zboží. Při převzetí zásilky dodané přepravcem (zpravidla Česká pošta) je povinností kupujícího zkontrolovat vnější stav zásilky. V případě podezření na poškození zásilky je třeba reklamovat přepravu zásilky u přepravce. Po převzetí zásilky doručované Českou poštou je možné reklamovat škodu na zásilce i dodatečně (po převzetí zboží), a to do dvou pracovních dnů od dodání. Podmínkou je, že při převzetí nebylo poškození zásilky viditelné.
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
Spolu se zbožím obdrží kupující také prodejní doklad, který platí zároveň jako doklad o záruce.
Vrácení zboží. Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nelze řešit reklamaci vadného zboží.
Vracené zboží musí být nepoškozené, bez známek použití, v původním obalu včetně všech visaček. V případě poškozeného, použitého nebo nekompletního zboží může být kupní cena snížena o náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu. Při vracení zboží se vrací pouze kupní cena zboží, nikoliv poštovní a jiné poplatky.
Postup při vracení zbožíInformujte nás prosím mailem, že budete odesílat zásilku s vráceným zbožím.
Do zásilky vložte zboží, prodejní doklad a kontaktní údaje včetně čísla bankovního účtu, na který má být proveden bankovní převod.
Zásilku zašlete jako doporučený dopis nebo cenný balík na naši adresu. Zásilky odeslané na dobírku nemohou být přijaty.
Po doručení zásilky a kontrole zboží bude proveden bankovní převod. Doručení platby můžete očekávat do 10 dnů od přijetí zásilky.
Pokud se rozhodnete zboží vrátit a vybrat si současně jiné, informujte nás prosím předem, abychom mohli provést zápočet částek a zjednodušili a zrychlili tak odbavení.
Doprava a platba za zbožíPlatba za zboží probíhá při převzetí zásilky (dobírka).

V případě že je zboží skladem po potvrzení objednávky dodavatelem bude zboží expedováno do 24 hodin. V případě že zboží není skladem po potvrzení objednávky dodavatelem bude zboží expedováno do 7 pracovních dnů.

Ochrana osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. 
Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.